بافر استاپ

بافر استاپ جرثقیل

بافر استاپ جرثقیل جهت ایمنی خطوط ریلی در انتهای خط ریل قرار می‌گیرد.
و مانع از خروج قطار از ریل در زمان‌های اضطراری می‌گردد.
این محصول برای اولین بار در ایران
و به سفارش قطار شهری مشهد
و طراحی شرکت های دانش بنیان توسط سالیار صنعت پارس تولید شده است.
صفحه اینستاگرام سالیار صنعت پارس