Menu Close

مفصلی قدرتمند

جرثقیل مفصلی

محصولی پایدار و قدرتمند برای جابه‌جایی هایی حساس
کاربری آسان، بدون لرزش

چه چیزی را ارتقا داده‌ایم

جرثقیل‌های مفصلی سالیار

پرطرفدارترین جرثقیل پشت کامیونی

انواع جرثقیل‌های مفصلی

جرثقیل مفصلی 3 تن SAC 10000
جرثقیل مفصلی 5 تن SAC 16000
جرثقیل مفصلی 7 تن SAC 210000
جرثقیل مفصلی 10 تن SAC 320000
جرثقیل مفصلی 15 تن SAC 450000
    زنبیل خرید