شرایط استفاده از جرثقیل کفی

موارد استفاده از جرثقیل کفی در چه شرایطی است؟

/
شرایط استفاده از جرثقیل کفی از جرثقیل کفی برای جابجایی و بلند کردن ا…