جرثقیل شهرداری شاندیز3

تحویل جرثقیل شهرداری شاندیز با حضور جناب مهندس نکاحی شهردار محترم شاندیز

رونمایی از جرثقیل با ارتفاع 20 متر با حضور شهردار محترم شاندیز جناب مهندس نکاحی  
WhatsApp Image 2020 03 02 at 18.23.21

بازدید مهندس مسفروش مدیرکل صنعت معدن تجارت استان خراسان رضوی

بازدید مهندس مسفروش مدیرکل صنعت معدن تجارت استان خراسان رضوی از کارخانه سالیار صنعت به مناسبت 29 بهمن روز کارافرینی