جرثقیل برجی

با جرثقیل برجی بیشتر آشنا شوید

/
جرثقیل برجی امروزه استفاده از جرثقیل هایی که پایه عمودی دارند بسیار…