در واقع جرثقیل‌های کفی کامیون‌های باربری هستند، که بالابر هیدرولیک نیز به آن‌ها اضافه شده است.

15 تن مفصلی

/
جرثقیل 15 تن مفصلی جرثقیل مفصلی 15 تن :این م…

10 تن مفصلی

/
جرثقیل مفصلی 10 تن جرثقیل مفصلی 10 تن :این م…

5تن مفصلی

/
Previous Next جرثقیل مفصلی 5 تن ج…

3 تن مفصلی

/
Previous Next جرثقیل 3 تن مفصلی جرثقیل مفصلی 3 تن : این …
جرثقیل تلسکوپی 3 تن

20 تن تلسکوپی

/
جرثقیل تلسکوپی 3 تن جرثقیل تلسکوپی 3 تن : این محصول جزء جرثقیل ه…

10تن تلسکوپی

/
جرثقیل تلسکوپی 10 تن جرثقیل تلسکوپی 10 تن :این م…

3تن تلسکوپی

/
جرثقیل تلسکوپی 3 تن جرثقیل تلسکوپی 3 تن :این مح…
جرثقیل دریایی

جرثقیل دریایی

/
جرثقیل دریایی همه ما از اهمیت و کاربرد جرثقیل برا کلیه عملیات بارگیری…