جهت جلوگیری از بروز و همچنین بلایایی آموزش کارگران، شناخت خطرات خاصی که در حین کار با انواع بالابر وجود دارد، و دانستن نکات ایمنی کار با جرثقیل امری ضروری است.

نکات ایمنی کار با جرثقیل

زمان کار با جرثقیل چه نکات مهمی ایمنی جرثقیل را باید رعایت کنیم

نکات ایمنی کار با جرثقیلشرکت‌های زیادی در صنایع تولیدی و ساختمانی برای بلند کردن و انتقال اجسام از جرثقیل استفاده می‌کنند. این ماشین‌ها در صورتی که به صورت اصولی مورد استفاده قرار بگیرند، عملیات را آسان‌تر خواهند کرد. اما وقوع حوادث به هنگام کار با …