موارد استفاده از جرثقیل کفی در چه شرایطی است؟

شرایط استفاده از جرثقیل کفی از جرثقیل کفی برای جابجایی و بلند کردن اجسام سنگین استفاده میشود. با کمک جرثقیل کفی میتوان تا 15 تن را به راحتی بلند کرد و فرایند جابجایی را بدون مشکل انجام داد. با توجه به اینکه هزینه ی جرثقیل کفی بسیار به صرف…

انواع جرثقیل های موجود در بازار

انواع جرثقیلجرثقیل به نوعی ماشین گفته می‌شود که عموماً دارای سیم جمع کن، کابل یا زنجیر و قرقره می‌باشد.و برای بلند کردن و پایین آوردن اجسام و حرکت افقی آنها استفاده می‌گردد.از انواع جرثقیل عمدتاً برای بلند کردن اجسام سنگین و انتقال آنها از محل…