نوشته‌ها

ریشه کن stump remover

ریشه کن stump remover

ریشه کن stump removerمدلmodel SSD400توان مصرفیAbsorbed power 60 (hp)حداکثر قطر تنه درختMax. stump diameter 40 (cm)حداکثرعمق نفوذDepth max 100 (cm)سرعت دورانRotation speed 15-20 (rpm)نیروی محرکDriving force PTO ترا…