نوشته‌ها

جرثقیل مفصلی 10 تن

جرثقیل مفصلی 10 تن

جرثقیل مفصلی 10 تناین محصول جزء جرثقیل‌های پشت کامیونی دسته بندی می‌شود. و قابلیت نصب وینچ هیدرولیک جرثقیل را دارد. ظرفیت باربرداری این نوع جرثقیل پشت کامیونی، 10000کیلوگرم در فاصله سه متری از جرثقیل می‌باشد. بر اساس فاصله، ظرفیت باربردار…