در واقع جرثقیل‌های کفی کامیون‌های باربری هستند، که بالابر هیدرولیک نیز به آن‌ها اضافه شده است.

خرید جرثقیل 3 تن تلسکوپی 1

جرثقیل تلسکوپی 3 تن *

جرثقیل 3 تن تلسکوپی جرثقیل تلسکوپی 3 تن :این محصول جزء جرثقیل های پشت  کامیونی دسته بندی می‌شود.و قابلیت نصب وینچ هیدرولیک جرثقیل و نصب سبد حمل نفر و جیب کشویی را دارد.ظرفیت باربرداری این نوع جرثقیل پشت کامیونی، 3000 کیلوگ…
خرید جرثقیل 3 تن تلسکوپی

جرثقیل مفصلی 15 تن

جرثقیل 15 تن مفصلی جرثقیل مفصلی 15 تن :این محصول جزء جرثقیل های پشت  کامیونی دسته بندی می‌شود.و قابلیت نصب وینچ هیدرولیک جرثقیل و نصب سبد حمل نفر و جیب کشویی را دارد. ظرفیت باربرداری این نوع جرثق…
خرید جرثقیل 3 تن تلسکوپی

جرثقیل مفصلی 10 تن *

جرثقیل 10 تن مفصلی جرثقیل مفصلی 10 تن :این محصول جزء جرثقیل های پشت  کامیونی دسته بندی می‌شود.و قابلیت نصب وینچ هیدرولیک جرثقیل و نصب سبد حمل نفر و جیب کشویی را دارد.ظرفیت باربرداری این نوع جرثقیل پشت کامیونی، 10000 کیلوگرم در فاص…
خرید جرثقیل 3 تن تلسکوپی

جرثقیل مفصلی 7 تن *

جرثقیل 7 تن مفصلی جرثقیل مفصلی 7 تن :این محصول جزء جرثقیل های پشت  کامیونی دسته بندی می‌شود.و قابلیت نصب وینچ هیدرولیک جرثقیل و نصب سبد حمل نفر و جیب کشویی را دارد. ظرفیت باربرداری این نوع جرثقیل پشت کامیونی، 70…
IMG 20210403 122055

3تن تلسکوپی

جرثقیل تلسکوپی 3 تن جرثقیل تلسکوپی 3 تن : این محصول جزء جرثقیل های پشت  کامیونی دسته بندی می‌شود. و قابلیت نصب وینچ هیدرولیک جرثقیل و نصب سبد حمل نفر و جیب کشویی را دارد. ظرفیت باربرداری این نوع جرثقیل پشت کامیونی، 3000 کیلوگرم در فاصله …
جرثقیل مفصلی 10 تن

جرثقیل مفصلی 10 تن

جرثقیل مفصلی 10 تناین محصول جزء جرثقیل‌های پشت کامیونی دسته بندی می‌شود. و قابلیت نصب وینچ هیدرولیک جرثقیل را دارد. ظرفیت باربرداری این نوع جرثقیل پشت کامیونی، 10000کیلوگرم در فاصله سه متری از جرثقیل می‌باشد. بر اساس فاصله، ظرفیت باربردار…
تفاوت جرثقیل کفی

تفاوت جرثقیل کفی و جرثقیل کامیونی ( بالابر هیدرولیک )

تفاوت جرثقیل کفیدنیای بالابر‌ها بسیار متنوع و بزرگ است. هرکدام از این ماشین‌های پر قدرت برای اهداف خاص طراحی و ساخته می‌شوند. دو نمونه پرکارد از انواع آن‌ها، جرثقیل کامیونی و جرثقیل کفی است. که به اشتباه در میان عموم به یک معنا شناخته…
تفاوت جرثقیل کفی

انواع جرثقیل های موجود در بازار

انواع جرثقیلجرثقیل به نوعی ماشین گفته می‌شود که عموماً دارای سیم جمع کن، کابل یا زنجیر و قرقره می‌باشد.و برای بلند کردن و پایین آوردن اجسام و حرکت افقی آنها استفاده می‌گردد.از انواع جرثقیل عمدتاً برای بلند کردن اجسام سنگین و انتقال آنها از محل…