SAC 21000

جرثقیل مفصلی 7 تن

 • کاربری آسان
 • بدون لرزش بوم
 • طراحی منفصر به فرد

مناسب برای جابه‌جایی هایی حساس

مشخصات جرثقیل‌ مفصلی 7 تن

SAC 21000

مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور مجاز(kg.m) 21000
 • ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری(kg) 7000
 • حداکثر زاویه‌ی گردش(˚) 400
 • گسترش ثابت کننده‌های جلو(cm) 180
 • گسترش ثابت کننده‌های عقب(cm) 140
 • ظرفیت باک روغن(Lit) 140
 • کمینه‌ی وزن(Kg) 3000
 • حداقل شاسی مورد نیاز(Ton) 19
 • نیروی محرکهخودروی حامل P.T.O
 • قابلیت نصب وینچ هیدرولیکدارد
 • قابلیت نصب جیب کشویی تاشودارد
 • قابلیت نصب کنترل از راه دوردارد
 • قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداریدارد

حداکثر ارتفاع و شعاع دسترسی

درکنار ثبات و پایداری بیشتر

حداکثر شعاع دستیابی 8 متر 10 متر 12 متر 14 متر
حداکثر ارتفاع دستیابی 10 متر 13 متر 15 متر 17 متر
شعاع دستیابی
شعاع دستیابی
حداکثر ارتفاع دستیابی
17 متر
حداکثر شعاع دستیابی
14 متر
چه چیزی را ارتقا داده‌ایم
انواع جرثقیل‌های مفصلی
جرثقیل مفصلی 3 تن SAC 10000
جرثقیل مفصلی 7 تن SAC 21000
جرثقیل مفصلی 10 تن SAC 32000
جرثقیل مفصلی 15 تن SAC 45000
زنبیل خرید