7t M-3

جرثقیل مفصلی 7 تن

SAC 21000

جرثقیل مفصلی 7 تن

 • کاربری آسان
 • بدون لرزش بوم
 • طراحی منفصر به فرد

مناسب برای جابه‌جایی هایی حساس

چه چیزی را ارتقا داده‌ایم
انواع جرثقیل‌های مفصلی
جرثقیل مفصلی 3 تن SAC 10000
جرثقیل مفصلی 7 تن SAC 21000
جرثقیل مفصلی 10 تن SAC 32000
جرثقیل مفصلی 15 تن SAC 45000
  مشخصات جرثقیل‌ مفصلی 7 تن

  مشخصات فنی

  • حداکثر گشتاور مجاز(kg.m) 21000
  • ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری(kg) 7000
  • حداکثر زاویه‌ی گردش(˚) 400
  • گسترش ثابت کننده‌های جلو(cm) 180
  • گسترش ثابت کننده‌های عقب(cm) 140
  • ظرفیت باک روغن(Lit) 140
  • کمینه‌ی وزن(Kg) 3000
  • حداقل شاسی مورد نیاز(Ton) 19
  • نیروی محرکهخودروی حامل P.T.O
  • قابلیت نصب وینچ هیدرولیکدارد
  • قابلیت نصب جیب کشویی تاشودارد
  • قابلیت نصب کنترل از راه دوردارد
  • قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداریدارد

  حداکثر ارتفاع و شعاع دسترسی

  درکنار ثبات و پایداری بیشتر

  حداکثر شعاع دستیابی 8 متر 10 متر 12 متر 14 متر
  حداکثر ارتفاع دستیابی 10 متر 13 متر 15 متر 17 متر
  حداکثر ارتفاع دستیابی
  17 متر
  حداکثر شعاع دستیابی
  14 متر
  3t M-2

  جرثقیل مفصلی 3 تن

  SAC 10000

  جرثقیل مفصلی 3 تن

  • کاربری آسان
  • بدون لرزش بوم
  • طراحی منفصر به فرد

  مناسب برای جابه‌جایی هایی حساس

  چه چیزی را ارتقا داده‌ایم
  انواع جرثقیل‌های مفصلی
  جرثقیل مفصلی 3 تن SAC 10000
  جرثقیل مفصلی 7 تن SAC 21000
  جرثقیل مفصلی 10 تن SAC 32000
  جرثقیل مفصلی 15 تن SAC 45000
   مشخصات جرثقیل‌ مفصلی 3 تن

   مشخصات فنی

   • حداکثر گشتاور مجاز(kg.m) 10000
   • ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری(kg) 3000
   • حداکثر زاویه‌ی گردش(˚) 400
   • گسترش ثابت کننده‌های جلو(cm) 150
   • گسترش ثابت کننده‌های عقب(cm) 130
   • ظرفیت باک روغن(Lit) 115
   • کمینه‌ی وزن(Kg) 1500
   • حداقل شاسی مورد نیاز(Ton) 6
   • نیروی محرکهخودروی حامل P.T.O
   • قابلیت نصب وینچ هیدرولیکدارد
   • قابلیت نصب جیب کشویی تاشودارد
   • قابلیت نصب کنترل از راه دوردارد
   • قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداریدارد

   حداکثر ارتفاع و شعاع دسترسی

   درکنار ثبات و پایداری بیشتر

   حداکثر شعاع دستیابی 8/5 متر 10 متر 12 متر
   حداکثر ارتفاع دستیابی 11 متر 12/5 متر 14/5 متر
   حداکثر ارتفاع دستیابی
   14.5 متر
   حداکثر شعاع دستیابی
   12 متر