مفصلی قدرتمند

جرثقیل مفصلی

محصولی پایدار و قدرتمند برای جابه‌جایی هایی حساس
کاربری آسان، بدون لرزش

جرثقیل‌های مفصلی سالیار

پرطرفدارترین جرثقیل پشت کامیونی

چه چیزی را ارتقا داده‌ایم

انواع جرثقیل‌های مفصلی

جرثقیل مفصلی 3 تن SAC 10000
جرثقیل مفصلی 7 تن SAC 21000
جرثقیل مفصلی 10 تن SAC 32000
جرثقیل مفصلی 15 تن SAC 45000
زنبیل خرید