سبد

سبد جرثقیل – سبد حمل نفر

سبد جرثقیل – سبد حمل نفر

سبد جرثقیل کامپوزیتی و سبد جرثقیل فلزی

جرثقیل داران برای جابجایی های پرسنل

3t T- 1

جرثقیل تلسکوپی 3 تن

STC 10000

جرثقیل 3 تن تلسکوپی

 • کاربری آسان
 • بدون لرزش بوم
 • طراحی منفصر به فرد

مناسب برای جابه‌جایی هایی سنگین

مشخصات جرثقیل 3 تن تلسکوپی

STC 10000

مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور مجاز(kg.m) 10000
 • ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری(kg) 3000
 • حداکثر زاویه‌ی گردش(˚) 400
 • گسترش ثابت کننده‌های جلو(cm) 150
 • گسترش ثابت کننده‌های عقب(cm) 130
 • ظرفیت باک روغن(Lit) 115
 • کمینه‌ی وزن(Kg) 1500
 • حداقل شاسی مورد نیاز(Ton) 6
 • نیروی محرکهخودروی حامل P.T.O
 • قابلیت نصب وینچ هیدرولیکدارد
 • قابلیت نصب جیب کشویی تاشودارد
 • قابلیت نصب کنترل از راه دوردارد
 • قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداریدارد

حداکثر ارتفاع و شعاع دسترسی

درکنار ثبات و پایداری بیشتر

حداکثر شعاع دستیابی 8/5 متر 10 متر 12متر
حداکثر ارتفاع دستیابی 11متر 12/5 متر 14/5 متر
جدول-بار-جرثقیل-3-تن-تلسکوپی
شعاع دستیابی
شعاع دستیابی
حداکثر ارتفاع دستیابی
14.5 متر
حداکثر شعاع دستیابی
12 متر
لوازم مصرفی با کیفیت
انواع جرثقیل‌های تلسکوپی
جرثقیل تلسکوپی 3 تن STC 10000
جرثقیل تلسکوپی 5 تن STC 16000
جرثقیل تلسکوپی 10 تن STC 32000
جرثقیل تلسکوپی 15 تن STC 47000
جرثقیل تلسکوپی 20 تن STC 60000