3t M-3. f

جرثقیل مفصلی 5 تن

SA C 16000

جرثقیل مفصلی 5 تن

 • کاربری آسان
 • بدون لرزش بوم
 • طراحی منفصر به فرد

مناسب برای جابه‌جایی هایی حساس

چه چیزی را ارتقا داده‌ایم
انواع جرثقیل‌های مفصلی
جرثقیل مفصلی 3 تن SAC 10000
جرثقیل مفصلی 5 تن SAC 16000
جرثقیل مفصلی 7 تن SAC 210000
جرثقیل مفصلی 10 تن SAC 320000
جرثقیل مفصلی 15 تن SAC 450000
  مشخصات جرثقیل‌ مفصلی 5 تن

  مشخصات فنی

  • حداکثر گشتاور مجاز(kg.m) 16000
  • ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 3 متری(kg) 5000
  • حداکثر زاویه‌ی گردش(˚) 400
  • گسترش ثابت کننده‌های جلو(cm) 150
  • گسترش ثابت کننده‌های عقب(cm) 130
  • ظرفیت باک روغن(Lit) 115
  • کمینه‌ی وزن(Kg) 1600
  • حداقل شاسی مورد نیاز(Ton) 8
  • نیروی محرکهخودروی حامل P.T.O
  • قابلیت نصب وینچ هیدرولیکدارد
  • قابلیت نصب جیب کشویی تاشودارد
  • قابلیت نصب کنترل از راه دوردارد
  • قابلیت نصب سیستم هوشمند کنترل پایداریدارد

  حداکثر ارتفاع و شعاع دسترسی

  درکنار ثبات و پایداری بیشتر

  16/1 متر

  حداکثر شعاع دستیابی 7/6 متر 9/6 متر 11/6 متر 13/6 متر
  حداکثر ارتفاع دستیابی 10/1 متر 12/1 متر 14/1 متر 16/1 متر

  13/1 متر

  حداکثر شعاع دستیابی 7/6 متر 9/6 متر 11/6 متر 13/6 متر
  حداکثر ارتفاع دستیابی 10/1 متر 12/1 متر 14/1 متر 16/1 متر